www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Lasteaiast

Oleme liitunud eLasteaiaga ELIIS

Kuusalu Lasteaed Jussike on Kuusalu valla hallatav koolieelne lasteasutus 1,5 kuni 7 aastastele lastele. Lasteaed asub looduskaunis kohas Kordejaanil, Kuusalu aleviku taga metsatukas. Õppe- ja kasvatustegevus toimub meie lasteaias eesti keeles. Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Lasteaial on õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks  alates 26. veebruarist 2002 Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 1998HM (pikendatud 06.12.2007, nr 1998HTM). Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kuusalu vald.


                      Lasteaia moto: „Kasvatus on lapse kasvamise saatmine”.

                                                                                             (R. Wilenius)

Jussikese üheksas rühmas on kohti 166 lapsele.

Oleme avatud tööpäevadel. Lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa