www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Üritused
Menüü
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Seadused
 

Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt  iga õppeaasta 30. septembriks. Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ja hoolekogu
põhimäärusest.

Hoolekogu koosseis 2017/2018 õppeaastal:

Imbi Kikas 1. rühma esindaja imbi.kikas@gmail.com
Annika Kangur 2. rühma esindaja annika.kangur90@gmail.com
Margit Tamsalu 3. rühma esindaja margit.tamsalu@gmail.com
Mairika Rajaväli
4. rühma esindaja mairikarajavali@hot.ee
Grete Truu 5. rühma esindaja loolagrete@gmail.com
Kristina Adler 6. rühma esindaja adlerkristina4@gmail.com
Tiina Malm
7. rühma esindaja, aseesimees malm.tiina@gmail.com
Kristi Leedjärv
8. rühma esindaja, esimees kristi.leedjarv@gmail.com
Gamal Elhuveig
9. rühma esindaja gamal.elhuveig@gmail.com
Maris Lilleväli
õpetajate esindaja
maris.lillevali@gmail.com
Lea Teedla
õpetajate esindaja lea.teedla@mail.ee
Madis Praks vallavalitsuse esindaja
madis.praks@kuusalu.ee

 

 

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa