www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Üritused
Menüü
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Seadused
 

Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt  iga õppeaasta 30. septembriks. Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ja hoolekogu
põhimäärusest.

Hoolekogu koosseis 2020/20201õppeaastal:

Ave Uukkivi 1. rühma esindaja ave.uukkivi@gmail.com
Laura Villa 2. rühma esindaja lvilla@tmk.edu.ee
Kristi Leedjärv 3. rühma esindaja kristi.leedjarv@gmail.com
Artur Poljakov
4. rühma esindaja artur.poljakov@telia.ee
Eveli Tänav 5. rühma esindaja, aseesimees tanaveveli@gmail.com
Kristel Rebane 6. rühma esindaja, esimees kristelrebanee@gmail.com
Kertu Priilinn 7. rühma esindaja kertu.priilinn@gmail.com
Elis Rohtla
8. rühma esindaja elisrohtla@hotmail.com
Reilika Viru
9. rühma esindaja reilikav@gmail.com
Kristi Valk
õpetajate esindaja
kristi.valk@mail.ee
Anu Kirsman
vallavalitsuse esindaja anu.kirsman@kuusalu.ee

 

 

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa