www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Üritused
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Laps läheb lasteaeda
Seadused
 

Uuele vanemale

2023/2024 õppeaastal ei ole vabu kohti 4 - 5 ja 5 - 6 aastastele lastele.

Lasteaiakoha taotlemise avaldusi saab esitada Kuusalu valla iseteeninduskeskkonnas Spoku või paberkandjal kohapeal.

Lasteaia järjekorda peetakse elektrooniliselt. Lapsevanemal on võimalik  elektroonsest järjekorraregistrist oma lapse paiknemist ja liikumist kohataotlejate järjekorras jälgida. 

Lasteaia järjekord

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal maikuus. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa