www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Üritused
Menüü
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Seadused
 

Uuele vanemale

2022/2023 õppeaastal ei ole vabu kohti 1,5 - 3, 3 - 4 ja 5 - 6 aastastele lastele.

Lasteaiakoha taotlemise avaldus esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohasel blanketil. Avaldus esitatakse lasteaeda või vallamajja (elektrooniliselt, e-postiga või kohapeal). 

Lasteaiakoha taotlemise avaldusi saab esitada keskkonnas Spoku.

Lasteaia järjekorda peetakse elektrooniliselt. Lapsevanemal on võimalik  elektroonsest järjekorraregistrist oma lapse paiknemist ja liikumist kohataotlejate järjekorras jälgida. 

Lasteaia järjekord

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal maikuus. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa