www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Üritused
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Laps läheb lasteaeda
Seadused
 

Seadused

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Laste liikluskasvatuse kord  

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad

 

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa