www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Beebikool
Laste jooga
Spordiring
Inglise keel
 

Huvitegevus

Lasteaias tegutseb beebikool ja kolm huviringi.

Huviringid on õppekavaväline tegevus.

Laste toimetamine õhtupoolsel ajal toimuvatesse huviringidesse ja neist rühmadesse tagasi toimub vastavalt ringijuhtide ja lapsevanemate kokkuleppele. Rühmade personal huviringide tegevust ei vahenda ning laste järelevalve eest õppekavavälises tegevuses osalemise ajal ei vastuta.

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa