www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Üritused
Menüü
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Seadused
 

Uudised.

 • Juulikuise rühma moodustamine Kuusalu vallas:
  • Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 2. - 13. juuli ja Kuusalu Lasteaias Jussike 16. - 31. juuli 2018 lastele, keda ei ole võimalik suvepuhkusele jätta;
  • Lapsevanema osalustasu on juulikuus 33 eurot, millele lisandub toiduraha maksumus; 
  • Osalustasu kuulub tasumisele sõltumata kohal käidud päevade arvust. Toiduraha arvestatakse nende nädalate eest, millal lapsevanem oma lapsele kohta vajab. Arvestuslik toidupäeva maksumus on 2 eurot;
  • Arveldamine toimub ettemaksuna juunikuu lõpus. Tasumisel kehtivad kõik seni toimivad soodustused;
  • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivad lapsevanemad sõlmivad Kuusalu vallaga sellekohased lepingud. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt (taotlused) ja paberkandjal. Paberkandjal lepinguvormid saavad lapsevanemad oma lapse rühmast. Lepingud täidetakse kahes eksemplaris ja esitatakse lasteaeda, mille järel lähevad lepingud Kuusalu vallavanemale allkirjastamiseks. Lapsevanem saab ühe allkirjastatud lepingu lasteaiast tagasi;
  • Pere kõikide juulikuus kohta vajavate laste kohta sõlmitakse üks leping;
  • Lepinguid saab sõlmida ajavahemikul 2. aprill kuni 31. mai.
 • 6. märtsil täitus 50 aastat Kuusalu lasteaia asutamisest. Palju õnne Jussikese pere! Täname kõiki, kes meie sünnipäevanädala kordaminekule ideede ja teostusega kaasa aitasid! Täname kõiki, kes meile sel rõõmsal päeval külla tulid! 
  • Nädalal 5. - 10. märts oli lasteaia tegevusi läbivaks teemaks lasteaia ajalugu, sümboolika ja sünnipäev, Silvi Väljali lasteraamat "Jussikese seitse sõpra". Lasteaia esimese tiiva aknaid ehtis Jussikese teekonna teemaline pildiseeria. Idee autor õpetaja Kristi Valk. Fuajees oli võimalik vaadata kahte lasteaia ajalugu kajastavat fotostendi, millest üks valmis kingituseks Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks - "100 hetke lasteaia tegemistest" (fotod läbi lasteaia 50-aastase ajaloo).
  • 6. märtsil pidasime sünnipäevapidu koos laste ja lapsevanematega. Lastehommiku üllatuskülaline ja peojuht oli Pipi, keda kehastas Lydia Roos Rahvusooperist Estonia.  Iga rühm kinkis lasteaiale lühikese etteaste - laulu, luuletuse või tantsu. Järgnes valgus- ja eriefektidega sünnipäevadisco. Hommikupoolik lõppes laste ja lapsevanemate ühise sünnipäevatordi söömisega rühmades.
  • 10. märtsil toimus lasteaia aastapäeva ametlik üritus ning sellele järgnev sünnipäevapidu. Kohal viibisid vallavalitsuse esindajad, valla haridusasutuste esindajad, hoolekogu, lasteaeda oli tervitama tulnud suur hulk endisi töötajaid, saalis viibisid kõik kolm endist juhatajat: Ester Pärn, Küllike Enok ja Anu Ojaste ning valla aukodanik Ülo Veeleid, kellel endise Kuusalu Katseremonditehase direktorina on oluline roll Kuusalu lasteaia saamisloos.  Pidulikul kontsert-aktusel esitati töötajate ja laste ühiskavana lavastus "Pildikesi lasteaia ajaloost". Lavastusse olid kaasatud Lepatriinude ja Mesilaste pere koolieelikud. Laulud-tantsud õpetas selgeks muusikaõpetaja Anneli Rumm. Lavastuse esialgse stsenaariumi kirjutas õppealajuhataja Ülle Rekk ning see täienes lavastamise käigus kõigi lavastuses osalenute ideedega. Vallavalitsuselt said pikaajalise ja pühendunud töö eest tänukirja 31  töötajat, kelle tööstaaz meie lasteaias on alates 10 aastat. Auväärseimad: kokk Sirje Zimmermann  50 aastat, õpetaja abi Taimi Torm - 42 aastat, õppealajuhataja Ülle Rekk  - 36 aastat, õpetaja Tiia Muru ja majandusjuhataja Merle Koppel - 35 aastat. Pooled lasteaia töötajatest on olnud sellele majale pühendunud 20 ja enam aastat.
  • Õpetaja Kaire Altosaare eestvedamisel ning tuginedes õpetaja Janika Kuuseoja lõputööle on valminud lasteaia sünnile eelnevat perioodi käsitlev kirjatöö "Kuusalu lasteaianduse lugu", millega on hetkel võimalik tutvuda Fb-grupis "Kuusalu ajalugu". Materjalide kogumisel ja kokku panemisel olid abiks õpetaja Maila Tamm ja õppealajuhataja Ülle Rekk. Teksti toimetas Ingrid Krall. Personal kinkis lasteaiale sünnipäeva puhul ka uue laulu "Meie lasteaed - Jussike" (laulu muusika - muusikaõpetaja Anneli Rumm, sõnad - õpetaja Kaire Altosaar).

 • Jõulukohvikust laekus 1 081 € heategevuslikku tulu, sh kohviku müügist 616 €, jõululoosist 388 € ja annetustena lisandus 77 €. Väga meeldis jõulukaartide meisterdamise võimalus. Suur tänu kaardimeister Virge Marnatile! Täname kõiki, kes ürituse kordaminekule kaasa aitasid ja loodame, et meie majas veedetud õhtud aitasid jõuluootuse meeleolu luua. Peaauhinnaks olnud puidust mõõdupuu pani välja Rova Puit OÜ ja selle võitis 6-aastane Robert Joosep Mesilaste rühmast. Kohvikust laekunud tulu lisandub sõimealale varjualuse soetamiseks kogutud rahale. Vajaminev summa on koos.

 • Teadmiseks lapsevanematele! Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha. Lasteaia seisukohad on kooskõlastatud Terviseametiga.

 • Valminud on lasteaia unistus - õuesõppe paviljon, mis sai teoks tänu Kuusalu Vallavalitsuse ja Nordic Houses OÜ koostöölepingule. Paviljon on Nordic Houses OÜ kingitus lasteaiale, kokkuleppeline maksumus 7 000 €. Suur, suur aitäh! Mööbli valmistas Maasimaa OÜ. Pinkide maksumus  1 572 €, millest 1 005 € kattis 2015. aasta jõulukohviku ja -loosi tulu.
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas meie lasteaia keskkonnateadlikkuse projekti "Kuusalu Jussike uurib vee-elu" 890 euroga. Projektis osalevad 2017/2018 õppeaastal alates 5-aastaste laste rühmad.  
 • 2016. aasta jõulukohvikust laekus 558,60 € heategevuslikku tulu, sh kohviku müügist 539,80 € ja annetustena lisandus 18,80 €. Väga populaarseks osutus kaartide meisterdamise tuba. Suur tänu lapsi juhendanud Virge Marnatile! Täname kõiki, kes ürituse kordaminekule kaasa aitasid ja loodame, et meie majas veedetud õhtud aitasid külastajates jõuluootuse meeleolu luua. Kõige olulisem on emotsioon!  Kohvikust laekunud tulu lisandub sõimealale varjualuse soetamiseks kogutud rahale. 
 • 2016. aasta mihkliloosist laekus 588,10 € heategevuslikku tulu, sh sügisandide loosist 214 €, mahlabaarist 308,80 €, perekond Aaman annetas gladioolide müügitulu 30 € ja annetustena lisandus 35,30 €. Täname kõiki, kes ürituse kordaminekule kaasa aitasid. Peaauhinnaks olnud sügisandide ja hoidiste korvi pani välja Mardimetsa talu ja selle võitis 5-aastane Gerda Karolin Kiiu Kiigepõnni Lasteaiast. Laekunud tulu kasutame sõimealale varjualuse soetamiseks. 
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa