www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Üritused
Menüü
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Seadused
 

Uudised.

 • Direktor viibib puhkusel 25. juuni - 10. august. Asendajad:
  • 25.  - 29. juuni majandusjuhataja Merle Koppel;
  • 16. - 20. juuli majandusjuhataja Merle Koppel;
  • 23. - 27. juuli õppealajuhataja Ülle Rekk;
  • 30. juuli - 10. august majandusjuhataja Merle Koppel.
 • Töökorraldus augustis:
  • 1. - 3. august töötab lasteaias üks rühm: 8. pere, Mesilased, milles on koos kõikide rühmade lapsed. Lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00;
  • 6. - 10. august töötab lasteaias kaks rühma: 7. peres, Lepatriinud on koos Jänkude, Siilide, Liblikate ja Lepatriinude lapsed; 8. peres, Mesilased on koos Pääsukeste, Karude ja Mesilaste lapsed. Rühmade lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00;
  • 13. - 24. august töötab lasteaias kolm rühma: 5. peres, Karud on koos Karude ja Liblikate lapsed; 7. peres, Lepatriinud on koos Jänkude, Siilide ja Lepatriinude lapsed; 8. peres, Mesilased on koos Pääsukeste ja Mesilaste lapsed. Rühmade lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00;
  • 27. - 31. august töötab lasteaias neli rühma: 4. peres, Siilid on koos Pääsukeste ja Siilide lapsed (lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00); 5. peres, Karud on koos Karude ja Liblikate lapsed (lahtiolekuaeg 8.00 - 17.00); 7. peres, Lepatriinud on koos Jänkude ja Lepatriinude lapsed (lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00); 8. peres, Mesilased on oma rühma lapsed (lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00);
  • Alates 3. septembrist töötavad kõik rühmad oma ruumides. Lisanduvad uued lapsed.
 • Juuni- ja augustikuus töötab lasteaed töötajate puhkuste tõttu ühendatud rühmadega.
 • Juulikuus töötab vallas valverühm lastele, kelle vanemad on selles koha saamiseks sõlminud eelnevalt vallaga lepingu. Rühmas on koos nelja lasteaia lapsed vanuses 2 - 7 aastat. Rühm töötab 2. - 13. juuli Kiiu Kiigepõnni Lasteaias ja 16. - 31. juuli Kuusalu Lasteaias Jussike. Rühma kasutamise tingimuseks on vastavalt valla raamatupidamise poolt koostatud arvele juunikuu lõpuks tehtud ettemaks. Kuu kohatasu on 33 € ja toidupäeva maksumus 2 € (tasuda tuleb nende nädalate eest, millal laps kohta vajab). Kehtivad kõik soodustused. Valverühmaks on 8. pere, Mesilased (hoone esimeses tiivas, teisel korrusel, välisotsmine). Rühm on avatud 7.00 - 19.00.
 • Valminud on sõimeala varjualune. Varjualuse maksumus on 2 856 €, millest 2 230 € katab sügislaatade ja jõulukohvikutega kogutud heategevuslik tulu. Varjualuse ehitas ja paigaldas Maasimaa OÜ.
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas meie lasteaia keskkonnateadlikkuse projekti "Kuusalu Jussikese metsasõbrad" 828 euroga. Projektis osalevad 2018/2019 õppeaastal alates 5-aastaste laste rühmad.
 • 6. märtsil täitus 50 aastat Kuusalu lasteaia asutamisest. Palju õnne Jussikese pere! Täname kõiki, kes meie sünnipäevanädala kordaminekule ideede ja teostusega kaasa aitasid! Täname kõiki, kes meile sel rõõmsal päeval külla tulid!

  • Nädalal 5. - 10. märts oli lasteaia tegevusi läbivaks teemaks lasteaia ajalugu, sümboolika ja sünnipäev, Silvi Väljali lasteraamat "Jussikese seitse sõpra". Lasteaia esimese tiiva aknaid ehtis Jussikese teekonna teemaline pildiseeria. Idee autor õpetaja Kristi Valk. Fuajees oli võimalik vaadata kahte lasteaia ajalugu kajastavat fotostendi, millest üks valmis kingituseks Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks - "100 hetke lasteaia tegemistest" (fotod läbi lasteaia 50-aastase ajaloo).
  • 6. märtsil pidasime sünnipäevapidu koos laste ja lapsevanematega. Lastehommiku üllatuskülaline ja peojuht oli Pipi, keda kehastas Lydia Roos Rahvusooperist Estonia.  Iga rühm kinkis lasteaiale lühikese etteaste - laulu, luuletuse või tantsu. Järgnes valgus- ja eriefektidega sünnipäevadisco. Hommikupoolik lõppes laste ja lapsevanemate ühise sünnipäevatordi söömisega rühmades.
  • 10. märtsil toimus lasteaia aastapäeva ametlik üritus ning sellele järgnev sünnipäevapidu. Kohal viibisid vallavalitsuse esindajad, valla haridusasutuste esindajad, hoolekogu, lasteaeda oli tervitama tulnud suur hulk endisi töötajaid, saalis viibisid kõik kolm endist juhatajat: Ester Pärn, Küllike Enok ja Anu Ojaste ning valla aukodanik Ülo Veeleid, kellel endise Kuusalu Katseremonditehase direktorina on oluline roll Kuusalu lasteaia saamisloos.  Pidulikul kontsert-aktusel esitati töötajate ja laste ühiskavana lavastus "Pildikesi lasteaia ajaloost". Lavastusse olid kaasatud Lepatriinude ja Mesilaste pere koolieelikud. Laulud-tantsud õpetas selgeks muusikaõpetaja Anneli Rumm. Lavastuse esialgse stsenaariumi kirjutas õppealajuhataja Ülle Rekk ning see täienes lavastamise käigus kõigi lavastuses osalenute ideedega. Vallavalitsuselt said pikaajalise ja pühendunud töö eest tänukirja 31  töötajat, kelle tööstaaz meie lasteaias on alates 10 aastat. Auväärseimad: kokk Sirje Zimmermann  50 aastat, õpetaja abi Taimi Torm - 42 aastat, õppealajuhataja Ülle Rekk  - 36 aastat, õpetaja Tiia Muru ja majandusjuhataja Merle Koppel - 35 aastat. Pooled lasteaia töötajatest on olnud sellele majale pühendunud 20 ja enam aastat.
  • Õpetaja Kaire Altosaare eestvedamisel ning tuginedes õpetaja Janika Kuuseoja lõputööle on valminud lasteaia sünnile eelnevat perioodi käsitlev kirjatöö "Kuusalu lasteaianduse lugu", millega on peatselt võimalik tutvuda ka lasteaia veebilehel. Materjalide kogumisel ja kokku panemisel olid abiks õpetaja Maila Tamm ja õppealajuhataja Ülle Rekk. Teksti toimetas Ingrid Krall. Personal kinkis lasteaiale sünnipäeva puhul ka uue laulu "Meie lasteaed - Jussike" (laulu muusika - muusikaõpetaja Anneli Rumm, sõnad - õpetaja Kaire Altosaar).

 • Teadmiseks lapsevanematele! Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha. Lasteaia seisukohad on kooskõlastatud Terviseametiga.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa