www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Päevakava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Kasvatusväärtused
Kasvukeskkond
Terviseedendus
 

Päevakava

Kinnitatud direktori 01. septembri 2021 käskkirjaga nr 7

SÕIMERÜHMAD

   • 7.00 - 8.30 - Laste kogunemine, vestlused vanematega, mängud, individuaalne tegevus, valiktegevus
   • 8.30 - 9.00 Hommikusöök
   • 9.00 - 10.30 Õppetegevused
   • 10.30 - 11.55 Mängud õues, jalutuskäigud
   • 12.15 - 12.45 Lõunasöök
   • 12.45 - 15.00 Ettevalmistus uinakuks, uinak
   • 15.00 - 16.00 Äratus, mängud, valiktegevus
   • 16.00 - 16.30 Oode
   • 16.30 - 19.00 Mängud toas ja õues, individuaalne tegevus, valiktegevus, kojuminek

AIARÜHMAD

   • 7.00 - 8.30 Laste kogunemine, vestlused vanematega, mängud, individuaalne tegevus, valiktegevus
   • 8.30 - 9.00 Hommikusöök
   • 9.00 - 11.00 Õppetegevused
   • 11.00 - 12.15 Mängud õues, jalutuskäigud
   • 12.30 - 13.00 Lõunasöök
   • 13.00 - 15.00 Ettevalmistus uinakuks, uinak
   • 15.00 - 16.00 Äratus, mängud individuaalne tegevus, valiktegevus
   • 16.00 - 16.30 Oode
   • 16.30 - 19.00 Mängud toas ja õues, individuaalne tegevus, valiktegevus, kojuminek
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa