www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Päevakava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Kasvatusväärtused
Kasvukeskkond
Terviseedendus
 

Terviseedendus

2018/2019 õppeaastat läbivaks teemaks on õuesõpe.

                                                                       EESTI VABARIIK 100

KUUSALU LASTEAED JUSSIKE 50

Õppeaasta moto: "Sinilillemetsa süles meie lasteaed ..."

Õppeaasta peaeesmärk: Laps tunneb ümbruskonna metsa ja selle elanikke.

Meie lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.

Meie lasteaia tervisemeeskonda kuuluvad:

  • majandusjuhataja Merle Koppel
  • liikumisõpetaja Klaarika Kuslap
  • õpetaja abi Eve Luite
  • õpetaja Aive Pihla
  • õppealajuhataja Ülle Rekk
  • õpetaja Katrin Veem
  • peakokk Katrin Viide

Meie lasteaias on kujunenud traditsiooniks jalgrattapäevad, kevad- ja sügismatkad, spordi- ja liikumismängude päevad, tervislikku toitumist propageerivad üritused, õiget tervisekäitumist propageerivate teemanädalate tähistamine, osalemine Tervise Arengu Instituudi, liiklusohutuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ning keskkonnaprojektides jpm.

Liikluskasvatuse ja jalgrattapäevade korraldamiseks on lasteaia majandushoovis Maanteeameti ja AS Eesti Statoil ühisprojekti "Statoili liiklusväljakud lasteaedadesse" raames rajatud liiklusõppeväljak. Meie lasteaed osutus projekti korraldajate poolt väljavalituks 2010. aastal. Õppe- ja vabategevuse õuealale laiendamise eesmärgil on Kuusalu Vallavalitsuse ja Nordic Houses OÜ koostöölepingu tulemusel rajatud lasteaia õuealale õuesõppe paviljon.

Lisaks kaks korda nädalas toimuvatele plaanilistele liikumistegevustele toimuvad alates 5. aastastele lastele üks kord nädalas täiendavad liikumistegevused lampjalgsuse profülaktikaks ja rühivigade ennetamiseks ning talvisel ajal suusatamise algõpe. 

Profülaktilistesse liikumistegevustesse kaasatavate laste valikud teeb liikumisõpetaja koostöös rühmaõpetajate ja lapsevanematega.

Tegevused toimuvad teisipäeviti:

  • 15.00 - 15.30 (vanem rühm (6 - 7 aastased)
  • 15.30 - 16.00 noorem rühm (5 - 6 aastased)

Laste liikumisaktiivsust toetab tantsuring ja laste jooga.ja karate treeningud.

Meie lasteaias saavad lapsed Euroopa Liidu programmi raames tasuta piima ning puu- ja köögivilja.

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa