www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • Õpetajate päevaks paigaldas Tiptiptap OÜ lasteaia tagumisse hoovi laste laua- ja istekomplekti CROCO maksumusega 2 245,20 €, millest 1 245,20 € on 2019. aasta jõulukohviku ja -loosi tulu. Puuduva 1 000 € eraldas õuevahendi soetamiseks vald.
 • COVID-19. Haigestumine on taas kasvutrendis. Ainult ühise pingutusega saame viiruse levikut tõkestada, viiruse ohjamine on meie kõigi kätes. Seepärast palume lasteaia poolt seatud piirangutest äärmiselt vastutustundlikult kinni pidada: 
  • Haigusnähtudega (nohu, köha, kurguvalu, palavik - ka ainult ühe sümptomiga) lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteaeda tulla. Lasteaia töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata (HTM-i ja Eesti Perearstide Seltsi  juhised);
  • Lapse haigestumisest haigusesse COVID-19 palume lasteaeda koheselt teavitada. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus laps 10 päeva peale kontakti kodus hoida;
  • Lapsevanematel on lubatud siseneda rühma esikusse. Rühma teistesse ruumidesse ei ole sisenemine lubatud. Erandiks on lapse harjutamise periood, mil lapsevanem võib siseneda ka rühma teistesse ruumidesse. Rühma esikusse sisenedes palume desinfitseerida käed;
  • Lasteaias ei toimu ülemajalisi saaliüritusi. Üritused toimuvad rühmade kaupa. Ülelasteaialised üritused toimuvad sobiva ilma korral õuealal;
  • Isiklike mänguasjade (v.a kaisuloomad) lasteaeda toomine ei ole lubatud. Lasteaias on piisavalt mänguasju. Kaisuloomad on lubatud lasteaeda tuua tingimusel, et nad elavad voodis ja käivad koos uneriietega pesus;
 • Vabu kohti ei ole 5 - 7 aastastele lastele.
 • Kuusalu Hariduse Tugikeskusest osutavad meie lasteaias teenust: logopeed Vilve Luik, eripedagoog Krislyn Luus ja tervishoiutöötaja Marju Meesak.
 • Teadmiseks lapsevanematele! Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha. Lasteaia seisukohad on kooskõlastatud Terviseametiga.
 • Meie lasteaed osales OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus The International Early Learning and Child Well-being Study (IELS). Uuringu eesmärk oli uurida 5-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuringut viis läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA INNOVE ja Tallinna Ülikooliga.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa