www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • Juulikuise valverühma moodustamine Kuusalu vallas:
  • Rühm avatakse Kuusalu Lasteaias Jussike 1. - 18. juuli ja Kiiu Kiigepõnni lasteaias 19. - 31. juuli 2021 lastele, keda ei ole võimalik suvepuhkusele jätta;
  • Lapsevanema osalustasu juulikuus on 36 eurot, millele lisandub toiduraha maksumus. Arvestuslik toidupäeva maksumus on 2 eurot;
  • Osalustasu kuulub tasumisele sõltumata kohal käidud päevade arvust. Toiduraha arvestatakse nende nädalate kaupa, millal lapsevanem oma lapsele kohta vajab;
  • Arveldamine toimub ettemaksuna juunikuu lõpus. Tasumisel kehtivad kõik seni toimivad soodustused;
  • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivatel lapsevanematel on võimalik esitada taotlus Spoku keskkonnas 1. aprill - 13. juuni;
  • Täpsem info: anu.kirsman@kuusalu.ee, 6066 383.
 • COVID-19. Eestis on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord. Ainult ühise pingutusega saame viiruse levikut tõkestada, viiruse ohjamine on meie kõigi vastutus. Seepärast palume lasteaia poolt seatud piirangutest äärmiselt vastutustundlikult kinni pidada:
  • 15. märtsist kuni 16. maini ei võeta vanematelt osalustasu, kui laps ei ole viibinud lasteaias;
  • Haigusnähtudega (nohu, köha, kurguvalu, palavik - ka ainult ühe sümptomiga) lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteaeda tulla. Lasteaia töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata;
  • Lapsevanematel ei ole lubatud hoonesse siseneda (v.a lapse harjutamise periood ja eelnevalt kokku lepitud arenguvestlused). Lapsevanem saadab lapse rühma ja saab rühmast kätte välisukselt. Rühmade välisustel on rühmaõpetajate telefoninumbrid. Sõimerühma lapsevanem võib rühma esikusse siseneda äärmisel vajadusel ja tingimusel, et kannab kaasa võetud maski. Rühma sisenedes desinfitseerib lapsevanem käed;
  • Lapse harjutamise perioodil ja arenguvestluseks on lapsevanemal lubatud siseneda hoonesse. Arenguvestlusel viibiv või last rühmatoas harjutav lapsevanem kannab maski, mille saab lasteaiast. Rühma esikusse sisenedes desinfitseerib lapsevanem käed. Maski ei ole lubatud peale kasutamist jätta lasteaia siseruumides prügikasti (võib visata parklas rohelisse konteinerisse);
  • Lasteaia siseruumides ei toimu üritusi;
  • Huvitegevus on peatatud;
  • Isiklike mänguasjade (v.a kaisuloomad) lasteaeda toomine ei ole lubatud. Lasteaias on piisavalt mänguasju. Kaisuloomad on lubatud lasteaeda tuua tingimusel, et nad elavad voodis ja käivad koos uneriietega pesus;
  • Lapse haigestumisest haigusesse COVID-19 palume lasteaeda koheselt teavitada. Kokkupuute korral haigestunuga palume samuti lasteaeda koheselt teavitada ja vanematel on kohustus laps 14 päeva peale kontakti kodus hoida. Lähikontaktse juhis;
  • Välisreisilt saabujatele Välisministeeriumi info;
  • Hoiame omavahel mõistlikku distantsi ja peame kinni hügieenist. Terviseameti info;
  • Tervishoiutöötaja kontaktid: 58 145 227 ja marju.meesak@kuusalu.ee;
  • Oleme hoolivad ja püsime terved!  

 • Õpetajate päevaks paigaldas Tiptiptap OÜ lasteaia tagumisse hoovi laste laua- ja istekomplekti CROCO maksumusega 2 245,20 €, millest 1 245,20 € on 2019. aasta jõulukohviku ja -loosi tulu. Puuduva 1 000 € eraldas õuevahendi soetamiseks vald.

 • Vabu kohti ei ole 1,5 - 3 ja 5 - 7 aastastele lastele.

 • Kuusalu Hariduse Tugikeskusest osutavad meie lasteaias teenust eripedagoog Elo Siska ja tervishoiutöötaja Marju Meesak.

 • Meie lasteaed osales OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus The International Early Learning and Child Well-being Study (IELS). Uuringu eesmärk oli uurida 5-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuringut viis läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA INNOVE ja Tallinna Ülikooliga.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa