www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • Eriolukord on asendunud tervishoiualase hädaolukorraga. Oluline on siinkohal meeles pidada, et kuigi Eestis on koroonaviirusega nakatumine langemas, ei ole haigus kuhugi kadunud. Seepärast palume jätkuvalt lasteaia poolt seatud piirangutest vastutustundlikult kinni pidada: 
  • Haigusnähtudega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik. Lasteasutuse õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega laps koju saata (HTM-i juhised);
  • Alates 1. juunist on lapsevanematel lubatud siseneda rühma esikusse. Rühmatubadesse ei ole sisenemine lubatud. Haigusnähtudega lapsevanematel ei ole lubatud hoonesse siseneda (HTM-i juhised);
  • Haigusnähtudega töötajatel ei ole lubatud töökohal viibida (HTM-i juhised);
  • Valverühmade hommikune tegevus on juunikuu lõpuni peatatud. Kõik rühmad on avatud alates 7.00. Õhtupoolsel ajal on lapsed õues ja alates 17.00 valverühma õpetaja hoole all;
  • Lapsed püsivad oma rühmaruumide piires;
  • Isiklike mänguasjade (ka kaisuloomade) lasteaeda toomine ei ole lubatud;
  • Huviringide ja beebikooli tegevust septembrikuuni ei toimu;
  • Lapse haigestumisest haigusesse COVID-19 palume lasteaeda koheselt teavitada. Võimaliku kokkupuute korral viirusekandja või haigestunuga on kohustus lapsed 14 päeva peale kontakti kodus hoida;
  • Hoiame omavahel jätkuvalt distantsi (täiskasvanutele kehtib 2 + 2 reegel) ja peame kinni hügieenist. Terviseameti info;
  • Tervishoiutöötaja kontaktid: 58 145 227 ja marju.meesak@kuusalu.ee;
  • Oleme hoolivad ja püsime terved!
 • Juulikuise valverühma moodustamine Kuusalu vallas:
  • Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 1. - 17. juuli ja Kuusalu Lasteaias Jussike 20. - 31. juuli 2020 lastele, keda ei ole võimalik suvepuhkusele jätta;
  • Lapsevanema osalustasu on juulikuus 36 eurot, millele lisandub toiduraha maksumus;
  • Osalustasu kuulub tasumisele sõltumata kohal käidud päevade arvust. Toiduraha arvestatakse nende nädalate kaupa, millal lapsevanem oma lapsele kohta vajab. Arvestuslik toidupäeva maksumus on 2 eurot;
  • Arveldamine toimub ettemaksuna juunikuu lõpus. Tasumisel kehtivad kõik seni toimivad soodustused;
  • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivad lapsevanemad sõlmivad Kuusalu vallaga sellekohased lepingud. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt (taotlused)  ja paberkandjal;
  • Pere kõikide juulikuus kohta vajavate laste kohta sõlmitakse üks leping;
  • Lepinguid saab sõlmida kuni 14. juunini.
 • Kuusalu Hariduse Tugikeskusest osutavad meie lasteaias teenust: logopeed Vilve Luik, eripedagoog Krislyn Luus ja tervishoiutöötaja Marju Meesak.
 • Teadmiseks lapsevanematele! Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha. Lasteaia seisukohad on kooskõlastatud Terviseametiga.
 • Jõulukohvikust ja -loosist laekus kokku 1 241,04 €, sh kohvikust 721,40 €, loosist 490 €, annetustena 29,64 €. Jõululoosi peaauhinna, kaasaskantava kõlari, võitis 2-aastane Cassidy Anita Oravate rühmast. Heategevuslikust tulust vahetatakse lasteaia õuealal välja laste lemmikuks kujunenud ja seetõttu ka läbi mängitud laua- ja istekomplekt. Täname kõiki, kes ürituse kordaminekusse panustasid. Oli mõnus sissejuhatus jõuluõhtutele.
 • Meie lasteaed osales OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus The International Early Learning and Child Well-being Study (IELS). Uuringu eesmärk oli uurida 5-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuringut viis läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA INNOVE ja Tallinna Ülikooliga.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa