www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • 15. - 31. juuli on lasteaed suvepuhkuseks suletud. Direktor viibib puhkusel 01. - juuli kuni 21. august. Asendajad 01. - 12. juuli ja 01. - 16. august majandusjuhataja Merle Koppel; 19 - 21. august õppealajuhataja Ülle Rekk.
 • Töökorraldus augustis:
  • 1. - 9. august töötab lasteaias kaks rühma: 5. pere, Karud võtab vastu Pääsukeste, Siilide, Karude ja Lepatriinude lapsed; 6. pere, Liblikad võtab vastu Oravate, Liblikate, Mesilaste ja Sipelgate lapsed. Rühmade lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00;
  • 12. - 23. august töötab lasteaias kolm rühma: 2. pere Oravad võtab vastu Oravate, Pääsukeste ja Sipelgate lapsed; 5. pere, Karud võtab vastu Siilide, Karude ja Lepatriinude lapsed; 6. pere, Liblikad võtab vastu Liblikate ja Mesilaste lapsed. Rühmade lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00;
  •  26. - 30. august töötab lasteaias neli rühma: 2. pere, Oravad võtab vastu Oravate ja Sipelgate lapsed; 3. pere, Pääsukesed võtab vastu Pääsukeste ja Siilide lapsed; 5. pere, Karud võtab vastu Karude ja Lepatriinude lapsed; 6. pere, Liblikad võtab vastu Liblikate ja Mesilaste lapsed. Rühmade lahtiolekuaeg 7.00 - 19.00;
  • Alates 2. septembrist töötavad kõik rühmad oma ruumides ja tavapärase töökorraldusega. Lisanduvad uued lapsed.
 • Alates septembrist 2019 ei ole vabu kohti 4 - 6 aastastele lastele.
 • Vastavalt Kuusalu Vallavolikogu otsusele on lasteaia osalustasu alates 1. septembrist 2019 ühe lapse kohta kuus 36 eurot, millest 23 eurot moodustab kohatasu ja 13 eurot õppetasu.
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas meie lasteaia keskkonnateadlikkuse projekti "Kuusalu Jussike uurib loomade elu erinevates elupaikades" 500 euroga. Projektis osalevad 2019/2020 õppeaastal koolieelikute rühmad. 
 • 29. märtsil osalesid meie õpetajad ettekannetega valla hariduskonverentsi töötubades. Teemad ja esitajad: "Terviseedendus, õuesõpe, liikumine ja liikluskasvatus" - õppealajuhataja Ülle Rekk ja liikumisõpetaja Klaarika Kuslap; "Traditsioonilised üritused koostöös lapsevanematega" - õpetajad Maila Tamm ja Kaire Altosaar. Oli sisukas ja töökas päev.
 • 28. märtsil osalesid Siilipere 5 - 6 aastased lapsed etendusega "Hiir, vähk ja sitikas" Kiili Lasteaias toimunud Harjumaa lasteaedade teatripäeval "Karsumm15". Lavastuse stsenaariumi kirjutas õpetaja Kristi Valk. Lavastus õpiti selgeks õpetajate Triin Roosi ja Kristi Valki juhendamisel, muusikalise poolega toetas muusikaõpetaja Anneli Rumm. 26. märtsil esineti lasteaiaperele. Väga vahva etendus, lapsed esinesid tublilt ja julgelt!
 • 11. - 22. märts korraldas lasteaed tagasisideküsitluse lapsevanematele. Osalus oli muljet avaldav - 61 % (aastal 2017 53,8 %). Küsitluse tulemusel hindavad lapsevanemad lasteaia tegevust valdavalt väga heaks või heaks, negatiivsete hinnangute osakaal oli sarnaselt varasemate aastate uuringutega väga väike. Tulemustega on võimalik tutvuda kõikidel lapsevanematel ja töötajatel. Tulemusi analüüsitakse hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus. Täname tagasiside ja aktiivse osaluse eest! Järgmine küsitlus toimub kevadel 2021.
 • Emakeelepäeval osalesime oma esindusega Kiiu Kiigepõnni Lasteaia poolt korraldatud Kuusalu valla lasteaedade luuletrallil. Esindatud olid kõik alates 3-aastaste laste vanuserühmad. 3 - 4 aastaste vanuserühma peapreemia sai 4 aastane Liisbeth Kuuskmann Mesilaste perest. Õnnitleme!    

 • Teadmiseks lapsevanematele! Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha. Lasteaia seisukohad on kooskõlastatud Terviseametiga.
 • Jõulukohvikust ja -loosist laekus 1 139,10 € heategevuslikku tulu, sh kohviku tegevusest 709,10 €, loosipiletite müügist 401 €, annetustena lisandus 29 €. Loosi peaauhinna - puidust rebasekella Woodfox - võitis 4 aastane Mirell Mesilaste rühmast. Peaauhinna pani välja Maasimaa OÜ, kella autor on lapsevanem Triinu Rebane. Lisategevust pakkus jõulukaartide meisterdamise tuba, kus olid juhendajateks lapsevanem Liisa Krabi ning õpetajad Triin Roos ja Maris Lilleväli. Heategevusliku tuluna laekunud raha eest ostetakse lasteaiale fototehnikat. Täname kõiki osalejaid - hoolekogu, lapsevanemaid, lasteaia töötajaid ja loodame, et meil õnnestus selle toreda koostegemisega pakkuda lastele mõnusaid hetki koos oma peredega. Kõige tähtsam on tunne!
 • Meie lasteaed osaleb OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus The International Early Learning and Child Well-being Study (IELS). Uuringu eesmärk on uurida 5-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA INNOVE ja Tallinna Ülikooliga. Uuringu koordinaator on õppealajuhataja Ülle Rekk ylle.rekk@kuusalu.ee.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust. 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa