www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • COVID-19. Eestis on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord. Ainult ühise pingutusega saame viiruse levikut tõkestada, viiruse ohjamine on meie kõigi vastutus. Seepärast palume lasteaia poolt seatud piirangutest äärmiselt vastutustundlikult kinni pidada: 
  • Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on huvitegevus kuni 1. veebruarini peatatud;
  • Haigusnähtudega (nohu, köha, kurguvalu, palavik - ka ainult ühe sümptomiga ) lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteaeda tulla. Lasteaia töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata (HTM-i ja Eesti Perearstide Seltsi juhised);
  • Lapsevanematel ei ole lubatud hoonesse siseneda (v.a lapse harjutamise periood ja eelnevalt kokku lepitud arenguvestlused). Lapsevanem saadab lapse rühma ja saab rühmast kätte välisukselt. Rühmade välisustel on rühmaõpetajate telefoninumbrid. Sõimerühma lapsevanem võib rühma esikusse siseneda äärmisel vajadusel ja tingimusel, et kannab kaasa võetud maski. Rühma sisenedes desinfitseerib lapsevanem käed;
  • Lapse harjutamise perioodil ja arenguvestluseks on lapsevanemal lubatud siseneda hoonesse. Arenguvestlusel viibiv või last rühmatoas harjutav lapsevanem kannab maski, mille saab lasteaiast. Rühma esikusse sisenedes desinfitseerib lapsevanem käed. Maski ei ole lubatud peale kasutamist jätta lasteaia siseruumides prügikasti (võib visata parklas rohelisse konteinerisse);
  • Lasteaias ei toimu ülemajalisi saaliüritusi. Üritused toimuvad rühmade kaupa. Ülelasteaialised üritused toimuvad sobiva ilma korral õuealal. Lapsevanematel ei ole lubatud laste üritustel viibida;
  • Isiklike mänguasjade (v.a kaisuloomad) lasteaeda toomine ei ole lubatud. Lasteaias on piisavalt mänguasju. Kaisuloomad on lubatud lasteaeda tuua tingimusel, et nad elavad voodis ja käivad koos uneriietega pesus;
  • Lapse haigestumisest haigusesse COVID-19 palume lasteaeda koheselt teavitada. Kokkupuute korral haigestunuga palume samuti lasteaeda koheselt teavitada ja vanematel on kohustus laps 14 päeva peale kontakti kodus hoida. Lähikontaktse juhis;
  • Välisreisilt saabujatele Välisministeeriumi info;
  • Hoiame omavahel mõistlikku distantsi ja peame kinni hügieenist. Terviseameti info;
  • Tervishoiutöötaja kontaktid: 58 145 227 ja marju.meesak@kuusalu.ee;
  • Oleme hoolivad ja püsime terved!
 • Õpetajate päevaks paigaldas Tiptiptap OÜ lasteaia tagumisse hoovi laste laua- ja istekomplekti CROCO maksumusega 2 245,20 €, millest 1 245,20 € on 2019. aasta jõulukohviku ja -loosi tulu. Puuduva 1 000 € eraldas õuevahendi soetamiseks vald.

 • Vabu kohti ei ole 1,5 - 3 ja 5 - 7 aastastele lastele.

 • Kuusalu Hariduse Tugikeskusest osutab meie lasteaias teenust tervishoiutöötaja Marju Meesak.

 • Meie lasteaed osales OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus The International Early Learning and Child Well-being Study (IELS). Uuringu eesmärk oli uurida 5-aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuringut viis läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA INNOVE ja Tallinna Ülikooliga.
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa