www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • 2021/2022 õppeaastal ei ole vabu kohti 1,5 - 3 ja 6 - 7 aastastele lastele.
 • COVID-19. Eestis on koroonaviiruse leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord. Haigestumine on kasvutrendis. Ainult ühise pingutusega saame viiruse levikut tõkestada, viiruse ohjamine on meie kõigi vastutus. Seepärast palume lasteaia poolt seatud reeglitest vastutustundlikult kinni pidada. Aluseks on HTM-i juhised haridusasutustele:
  • Haigusnähtudega (nohu, köha, kurguvalu, palavik - ka ainult ühe sümptomiga) lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteaeda tulla. Lasteaia töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata;
  • Lapsevanematel ja kolmandatel isikutel ei ole lubatud lasteaia hoonesse siseneda (v.a lapse harjutamise periood, eelnevalt kokku lepitud vestlused, vm juhtumid, mil see on lapse toetamiseks vältimatu). Laste üleandmine toimub rühma välisukselt. Rühmade välisustel on töötajate telefoninumbrid;
  • Lapse harjutamise perioodil  ja eelnevalt kokku lepitud vestlustel on lapsevanematel lubatud siseneda oma lapse rühmaruumidesse. Hoones viibiv lapsevanem kannab kodust kaasa võetud maski. Kasutatud maski ei ole lubatud jätta siseruumides prügikastidesse, võib visata parklas rohelisse konteinerisse;
  • Lapse haigestumisest haigusesse COVID-19 palume lasteaeda koheselt teavitada, mille järel teavitab lasteaed Terviseametit. Kui haigestunud laps viibis lasteaias, ei pea rühma teised lapsed ja vaktsineeritud töötajad jääma karantiini, kui neil ei esine haigustunnuseid. Karantiini jääb ainult haigestunu. Rühma lapsevanemad saavad teavituse. Vaktsineerimata töötajaid testitakse kord nädalas;
  • Lasteaia siseruumides ei toimu ülemajalisi üritusi;
  • Huvitegevus toimub kindlates gruppides. Haigusjuhtumi korral mõnes lasteaiarühmas ei osale selle rühma lapsed 10 päeva huvitegevuses;
  • Isiklike mänguasjade (v.a kaisuloomad) lasteaeda toomine ei ole lubatud. Lasteaias on piisavalt mänguasju. Kaisuloomad on lubatud lasteaeda tuua tingimusel, et nad elavad voodis ja käivad koos uneriietega pesus;
  • Tervishoiutöötaja kontaktid: 58 145 227 ja marju.meesak@kuusalu.ee;
  • Hoiame omavahel mõistlikku distantsi ja peame kinni hügieenist. Terviseameti info;
  • Oleme hoolivad ja püsime terved!  
 • Maikuus osalesid Pääsukeste ja Lepatriinude rühmad Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatavas keskkonnateadlikkuse programmi projektis „Kuusalu Jussikese loodusrõõm“. Õppeprogrammid „Linnuretk“ ja „Loomade elu erinevates elukeskkondades“ (Tallinna Loomaaias) ning „Meie lasteaia looduspäev Käsmus“ (RMK Sagadi Looduskoolis) olid väga põnevad ja õpetlikud.   KIK toetas projekti 600 euroga. Järgmiseks õppeaastaks esitatud uut projekti „Kuusalu Jussike looduses“ rahastab KIK 500 euroga (osalevad Mesilaste ja Lepatriinude rühmad).
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  

 

 

 

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa