www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Uudised

 • Seoses külmaga:
  • Vastavalt sotsiaalministri 24. septembri 2010 määrusele nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini madalama kui miinus 20°C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri (tuulekülm) ja madalama kui miinus 15°C välisõhu temperatuuri korral. Tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.
 • Oktoobris osalesid Lepatriinude ja Mesilaste pere koolieelikud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatavas keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projektis "Kuusalu Jussike looduses". RMK Sagadi Looduskooli aktiivõppeprogramm "Kes elab metsa sees" meeldis väga lastele. Läbi mängulise tegevuse õpiti tundma erinevaid loomi, taimi ja putukaid ning nende elukeskkonda. KIK toetas projekti 500 euroga.

 • 2021/2022 õppeaastal ei ole vabu kohti 1,5 - 3 ja 6 - 7 aastastele lastele.
 • COVID-19. Eestis on koroonaviiruse leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord. Ainult ühise pingutusega saame viiruse levikut tõkestada, viiruse ohjamine on meie kõigi vastutus. Seepärast palume lasteaia poolt seatud reeglitest vastutustundlikult kinni pidada. Aluseks on HTM-i ja Terviseameti juhised haridusasutustele:
  • Haigusnähtudega (nohu, köha, kurguvalu, palavik - ka ainult ühe sümptomiga) lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteaeda tulla. Lasteaia töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata;
  • Lapsevanematel ja kolmandatel isikutel ei ole lubatud lasteaia hoonesse siseneda (v.a lapse harjutamise periood, eelnevalt kokku lepitud vestlused, vm juhtumid, mil see on lapse toetamiseks vältimatu). Laste üleandmine toimub rühma välisukselt. Rühmade välisustel on töötajate telefoninumbrid;
  • Lapse harjutamise perioodil  ja eelnevalt kokku lepitud vestlustel on lapsevanematel lubatud siseneda oma lapse rühmaruumidesse. Hoones viibiv lapsevanem kannab kodust kaasa võetud maski. Kasutatud maski ei ole lubatud jätta siseruumides prügikastidesse, võib visata parklas rohelisse konteinerisse;
  • Lapse haigestumisest haigusesse COVID-19 palume lasteaeda koheselt teavitada. Kui haigestunud laps viibis nakkusohtlikul perioodil lasteaias, ei pea rühma teised lapsed ja vaktsineeritud töötajad jääma karantiini, kui neil ei esine haigustunnuseid. Karantiini jääb ainult haigestunu. Lapsed, kes ei ole viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haigust läbi põdenud, peavad jääma lihtsustatud isolatsiooni. Vastavalt lasteasutustele kehtivale lihtsustatud karantiini korrale, võivad nad käia lasteaias ja ka oma lasteaias toimuvates huviringides ja trennides. Kõikidest teistest kontaktidest peavad lapsed hoiduma. Rühma lapsevanemad saavad  lasteaialt teavituse. Lasteaed teavitab lähikontaktsetest Terviseametit. Juhised lihtsustatud karantiini kohta. Kui lähikontakt on leidnud aset mujal (kodus on COVID-19 positiivne, kokkupuude trennis, sünnipäeval vms), siis rakendub isolatsioon ja laps ei tohi lasteaeda tulla;
  • Lasteaia siseruumides ei toimu ülemajalisi üritusi;
  • Huvitegevus toimub kindlates gruppides;
  • Isiklike mänguasjade (v.a kaisuloomad) lasteaeda toomine ei ole lubatud. Lasteaias on piisavalt mänguasju. Kaisuloomad on lubatud lasteaeda tuua tingimusel, et nad elavad voodis ja käivad koos uneriietega pesus;
  • Tervishoiutöötaja kontaktid: tatjana.niit@kuusalu.ee; 56 601 875;
  • Hoiame omavahel mõistlikku distantsi ja peame kinni hügieenist. Terviseameti info;
  • Oleme hoolivad ja püsime terved!  
 • Meie lasteaed kuulub alates 2013. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tegemist on ideoloogia ja põhimõtetega, mille eesmärgiks on läbi süsteemse ja tõenduspõhise tegevuse toetada lasteaias laste ja personali heaolu, tervist ja turvalisust.  

 

 

 

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa